Ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών φύλαξης κάθε είδους υπεύθυνα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά από την Atlas Security Services.

Στατικές Φυλάξεις

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας επιλέγεται μέσα από αυστηρές διαδικασίες & κατέχει την απαραίτητη ειδική άδεια.

Περιπολίες – Άμεση Επέμβαση

Διενεργούμε περιπολίες με ειδικά οχήματα & πραγματοποιούμε άμεση επέμβαση σε έκτακτες περιπτώσεις.

Συνοδεία υψηλών προσώπων VIP

Ειδικοί φύλακες αναλαμβάνουν τη φρούρησή σας με υπευθυνότητα, διακριτικότητα & απόλυτη εχεμύθεια.

Στατικές Φυλάξεις

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας επιλέγεται μέσα από αυστηρές διαδικασίες & κατέχει την απαραίτητη ειδική άδεια.

Περιπολίες – Άμεση Επέμβαση

Διενεργούμε περιπολίες με ειδικά οχήματα & πραγματοποιούμε άμεση επέμβαση σε έκτακτες περιπτώσεις.

Συνοδεία υψηλών προσώπων VIP

Ειδικοί φύλακες αναλαμβάνουν τη φρούρησή σας με υπευθυνότητα, διακριτικότητα & απόλυτη εχεμύθεια.