Ολοκληρωμένη φύλαξη βιομηχανικών χώρων και εγκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων με λύσεις υψηλών προδιαγραφών.

Η Atlas Security Services ειδικεύεται στη φύλαξη χώρων υψηλών απαιτήσεων, όπως, μεταξύ άλλων, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι αποθηκευτικοί χώροι, καθώς και τα εργοτάξια. Χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία της και τη μακροχρόνια παρουσία της στο χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τέτοιου είδους χώρων, εξασφαλίζοντας την προστασία τόσο της επαγγελματικής περιουσίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού.

Σε κάθε περίπτωση φύλαξης βιομηχανικών χώρων και άλλων τέτοιου τύπου εγκαταστάσεων, η Atlas Security Services ακολουθεί τις παρακάτω διαδικασίες, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών:

 • Δημιουργούμε σχέδιο ασφαλείας
 • Δημιουργούμε ομάδα εργασίας
 • Επιλέγουμε το κατάλληλο προσωπικό
 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό πάνω στο συγκεκριμένο, κάθε φορά, σχέδιο
 • Ελέγχουμε σε διαρκή βάση την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο μέσω του επόπτη, όσο και με ηλεκτρονικά μέσα

Αναλυτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη του χώρου και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας, όπως:
 • Συστήματα συναγερμών, πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας
 • Συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης ήχου και εικόνας (CCTV)
 • Συστήματα περιμετρικής προστασίας (συνεργαζόμενα με κάμερες και αισθητήρες κίνησης)
 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου πρόσβασης
 • Υπηρεσίες πύλης, όπως:
 • Έλεγχος και καταγραφή των πεζών και των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται
 • Έλεγχος φορτίου των φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται
 • Τήρηση παραστατικών με δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης
 • Στατική φύλαξη με ένστολους φύλακες
 • Περιπολία εντός και περιμετρικά των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με όχημα της εταιρείας
 • Άμεση επέμβαση