Η Atlas Security Services αναλαμβάνει τη φύλαξη επαγγελματικών χώρων κάθε είδους διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό που ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη.

Η Atlas Security Services αναλαμβάνει τη φύλαξη επαγγελματικών χώρων κάθε είδους, όπως δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα, καταστήματα αλλά και χώρους εκδηλώσεων κ.ά.

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν κατά κύριο λόγο προληπτικό χαρακτήρα, ενώ ως προς το ωράριο προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες των πελατών, αφού μπορεί να παρέχονται για συγκεκριμένες ώρες (π.χ. ώρες γραφείου ή καταστημάτων) ή και σε 24ωρη βάση. Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας, οι φύλακες της Atlas Security Services αναλαμβάνουν τόσο την πλήρη φύλαξη του χώρου, όσο και τον έλεγχο και το συντονισμό της κίνησης από και προς τον φυλασσόμενο χώρο, καθώς και τη διατήρηση της τάξης κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτήν.

Όλοι οι φύλακες της Atlas Security Services διαθέτουν ειδική εκπαίδευση και είναι κάτοχοι της Ειδικής Άδειας Προσωπικού Ασφαλείας του Ν.2518/97. Είναι σε θέση να ανταποκριθούν απόλυτα στις ανάγκες φύλαξης επαγγελματικών χώρων, επιδεικνύοντας παράλληλα την απαιτούμενη ευγένεια και διάθεση εξυπηρέτησης.

Οι φύλακες της Atlas Security Services προσέρχονται στην υπηρεσία τους ένστολοι και αρχικά πραγματοποιούν γενικό έλεγχο του χώρου. Στη συνέχεια προβαίνουν σε έλεγχο για ενδεχόμενους κινδύνους, όπως πυρκαγιάς, διαρροών, τυχόν υπερχειλίσεων και άλλων απειλών. Επίσης, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους είναι αρμόδιοι για την απομάκρυνση από το χώρο ατόμων που μπορεί να κινούνται ύποπτα, καθώς και για την προστασία του χώρου από κάθε είδους άνομες πράξεις, όπως διαρρήξεις, δολιοφθορές κλπ.

Ταυτόχρονα, είναι σε διαρκή επικοινωνία με το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού, ώστε αφενός να ενημερώνουν για τις συνθήκες που επικρατούν στον υπό φύλαξη χώρο, αφετέρου να ενημερώνονται για τα Σήματα των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Συναγερμού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική φύλαξη του χώρου, καθώς και η άμεση, αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού που απαιτεί την επέμβασή τους.

Rear view of a young man standing in a doorway