Η συνοδεία υψηλών προσώπων VIP αποτελεί μια εξαιρετικά ευαίσθητη υπηρεσία με υψηλές απαιτήσεις.

Η συνοδεία υψηλών προσώπων VIP αποτελεί μια εξαιρετικά ευαίσθητη υπηρεσία με υψηλές απαιτήσεις, καθώς αφορά τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων.

Η συγκεκριμένη κατηγορία φύλαξης μπορεί να απευθύνεται σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, πολιτικούς ή επαγγελματίες από τη χώρα μας ή το εξωτερικό, που χρειάζονται αξιόπιστη και διακριτική φρούρηση.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Atlas Security Services βρίσκεται στη διάθεσή σας, για να εξετάσει τις ανάγκες σας και να προβεί στην κατάλληλη επιλογή των ειδικών φυλάκων, με επαγγελματίες που διακρίνονται για την ικανότητα και την εχεμύθειά τους. Παράλληλα, σχεδιάζει μαζί σας όλες τις λεπτομέρειες της συνοδείας σας, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής και των μετακινήσεών σας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας.